Рубрика: աշխարհագրություն

ՀՀ Կենդանական աշխարհը

Հայաստանի կենդանական աշխարհը ընդհանուր առմամբ ներկայացված է անողանաշարավոր կենդանիների ավելի քան 17000 և ողնաշարավոր կենդանիների 523 տեսակներով։Ողնաշարավոր կենդանիները ներկայացված։ են ձկների, երկկենցաղների, սողունների, թռչունների և կաթնասունների դասերով, որոնցից առավել հարուստը (349 տեսակ) թռչունների դասն է։Հայաստանի տարածքը տեղադիրքով Միջերկրածովյան կենսաշխարհագրական տարածաշրջանի Իրանական, Փոքրասիական ու Պոնտոս-կովկասյան մարզերի խաչմերուկ է, որով և պայմանավորված է այդ մարզերի ազդեցությունը Հայաստանի կենդանական աշխարհի տեսակների վրա։Իրանական մարզին բնորոշ ներկայացուցիչներից են. սողուններից՝ պարսկական կլորագլուխ մողեսը, ոսկեգույն տրախիլեպիսը, թռչուններից՝ շիկապոչ քարաթռչնակը, իրանական ճոճահավը, կաթնասուններից՝ Դալի ավազամուկը, մուֆլոնը և այլ տեսակներ։ Փոքրասիական մարզի ներկայացուցիչներից են. երկկենցաղներից՝ փոքրասիական տրիտոնն ու գորտը, սողուններից՝ փոքրասիական մողեսը, Շմիդտի սահնօձը և այլ տեսակներ։ Պոնտոս-կովկասյան մարզի ներկայացուցիչներից են Դարևսկու իժը, ժայռային մողեսների մեծ մասը, սպիտակախածի կեռնեխն ու կովասյան մայրեհավը: Հայաստանի կենդանական աշխարհում գերիշխում են հիմնականում Առաջավորասիական և Միջերկրածովյան տեսակները։ Կան նաև մի շարք լայն տարածված Եվրասիբիրական ծագման տեսակներ։

Թռչյուներ

Հայաստանում հանդիպում է թռչունների ավելի քան 349 տեսակ՝ տարածված բոլոր բնական գոտիներում (կան կիսաանապատային, լեռնատափաստանային, անտառային և ալպյան տեսակներ), ջրլող թռչուններ՝ այն շրջաններում (որոշ բացառությամբ), որտեղ կան գետեր, լճեր, արհեստ, ջրավազաններ։ Խիստ նվազել է Սևանի ավազանի թռչնաշխարհի տեսակային կազմը։ Արհեստական ձկնաբուծական ջրամբարների ստեղծմանը զուգընթաց խիստ մեծացել է Արարատյան դաշտի ջրաճահճային թռչունների քանակությունը։ Բնական կենսապայմանների կրճատման և վերափոխման հետևանքով շատ տեսակներ (ագռավ, կաչաղակ, կեռնեխ, տատրակ, շամփրուկ և այլն) հարմարվել են մարդու հարևանությամբ ապրելուն։ 67 տեսակ գրանցված է Միջազգային, ԽՍՀՄ և ՀՀ Կարմիր գրքերում:

Рубрика: աշխարհագրություն

Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական դիրքը

  1. Ուրվագծային կամ թվային քարտեզի վրա նշել ՀՀ հարևան երկրներն ու նրանց հետ ունեցած ՀՀ սահմանների երկարությունը:
  2. Թվային քարտեզի վրա նշել ՀՀ տարածքի հեռավորությունը (ուղիղ գծով) Սև ծովից, Միջերկրական ծովից, Կասպից ծովից և Պարսից ծոցից:
  3. Բնութագրեք ՀՀ աշխարհագրական դիրքը դիտարկելով այն տնտեսական, քաղաքական և կլիմայական տեսանկյուններից:

Եթե ՀՀ աշխարհագրական դիրքը դիտարկենք քաղաքական տեսանկյունից, ապա կտեսնենք, որ մենք գտնվում ենք վատ հարաբերությունների մեջ միայն Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ… Մնացած հարևան երկրների հետ մենք չունենք վատ հարաբերություններ… ՀՀ աշխարհագրական դիրքը դիտարկելով տնտեսական տեսանկյունից կարելի է ասել, որ այն ունի և թերություններ և առավելություններ… Օրինակ եթե վերցնենք գյուղատնտեսությունը, ապա Հայաստանում այդքան էլ շատ վատ պայմաններ չեն ստեղծված գյուղատնտեսությունը զարգացնելու համար…Հայաստանը դիտարկելով կլիմայական տեսանկյունից կարծում եմ, որ կլիմայից շատ-շատ է կախված գյուղատնտեսությունը, կլիման ինչպիսին էլ լինում է, այդպիսին էլ լինում է գյուղատնտեսությունը…

  1. Նշեք 5 երկիր, որոնց աշխարհագրական դիրքը նման է ՀՀ աշխարհագրական դիրքին: 

Ես կարծում եմ, որ չկա այնպիսի երկիր, որ շատ նման լինի Հայաստանի աշխարհագրական դիրքին, քանի որ ամեն երկիր իր առանձնահատուկ աշխարհագրական դիրքն ունի և ոչ մեկինը մյուսինին նման չէ, քանի որ երբ աշխարհագրական դիրքը տարբերվում է, տարբերվում են նաև և տնտեսությունը, և կլիման և այլն…