Рубрика: մաթեմատիկա

Ավարտական քննությունների թեստերում լուծման ընթացքի ներկայացում պահանջող տիպային խնդիրներ

Screenshot_3.png

8(x+y)=10x+y

10x+y+9=9(x+y)

8x+8y=10x+y

10x+y+9=9x+9y

7y=2x

x-8y+9=0

x=3,5y

3,5y-8y=-9

-4.5y=-9

4.5y=9

x=7

y=2

Screenshot_5.png
Screenshot_6.png

գրիչ + 3 տետր + 5 քանոն = 670

գրիչ + 5 տետր + 7 քանոն = 830

2 տետր + 2 քանոն = 160

տ + ք = 80

2 գրիչ + 8 տետր + 12 քանոն = 1500

գրիչ + 4 տետր + 6 քանոն =750

գրիչ + 2 տետր + 4 քանոն = 590

գրիչ + 2 քանոն = 430

Screenshot_7.png

D=16-4a

16-4a ≥ 0

16 ≥ 4a

a≤ 4

a∈(-∞; +4]

Рубрика: մաթեմատիկա

Մարտի 18

1. 108; 132; 372; 432 թվերից ո՞րը պետք է աջից կցագրենք 56 թվին, որպեսզի ստացված հնգանիշ թիվը բաժանվի 8-ի:

432
2. 2 թվի ո՞ր երկու հաջորդական աստիճանների միջև է գտնվում 30 թիվը:

2^4  2^5


3. Գտնել այն թիվը, որը 7-ի բաժանելիս քանորդում կստացվի 13, իսկ մնացորդում՝ 4:

7*13+4=95
4. 8; 6; 1; 3 թվանշաններից ո՞ր թվանշանը պետք է տեղադրել *-ի փոխարեն, որպեսզի 14*5  քառանիշ թիվը բաժանվի և՛ 5-ի, և՛ 3-ի:

1485
5. 80գ 15 -անոց աղի լուծույթից վերցրեցին որոշ քանակությամբ լուծույթ և տեղը ավելացրին նույն կշռով ջուր, որից հետո ստացվեց 12 անոց լուծույթ: Քանի՞ գրամ աղ է պարունակում սկզբնական լուծույթը: Քանի՞ գրամ աղի լուծույթ վերցրեցին:

80×15/100=12գ. աղ

80×12/100=9.6գ. աղ

12-9,6=2.4գրամ
6. Ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգը 15սմ է, իսկ նրան ներգծած շրջանագծի շառավիղը՝ 3սմ: Գտնել եռանկյան էջերի գումարը: Գտնել եռանկյան պարագիծը: Գտնել եռանկյան մակերեսը:

Рубрика: մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 17 Մարտ

1. Ընտրել այն թիվը, որը երկու պարզ թվերի արտադրյալ է. 112; 114; 115; 126
2. Գտնել 30 և 45 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը: 90
3. Գտնել 42 թվի բոլոր պարզ բաժանարարները: 2,3
4. Ո՞ր թվանշանը պետք է տեղադրել *-ի փոխարեն, որ 121* թիվը բաժանվի և՛ 5-ի, և՛ 9-ի:
5. Երկու արտադրամասեր նախատեսված պլանով մեկ տարում պետք է թողարկեին 180 դետալ: Առաջին արտադրամասը պլանը կատարեց 124%-ով, իսկ երկրորդը՝ 120, այդ պատճառով մեկ տարում թողարկեցին 220 դետալ: Քանի՞ դետալ պետք է թողարկեր երկրորդ արտադրամասը նախատեսված պլանով մեկ տարում: Պլանից դուրս քանի՞  դետալ թողարկեց առաջին արտադրամասը:
6. Շրջանագծին ներգծած ABCD քառանկյան C անկյունը 60 աստիճան է, AB = 3, BC = 8, CD = 5: Գտնել BD անկյունագծի երկարությունը: Գտնել շրջանագծի շառավղի երկարությունը: Գտնել ABCD քառանկյան մակերեսը: